top of page

Sermons

Listen to Sermon Audio

Kenai Bible Church Kenai, Alaska

3/19/23 Ephesians 4:25-32

Kenai Bible Church Kenai, Alaska
3/19/23 Ephesians 4:25-32
3/19/23 Ephesians 4:25-32

3/19/23 Ephesians 4:25-32

44:01
Play Video
2/19/22 Ephesians 4:17-24

2/19/22 Ephesians 4:17-24

49:24
Play Video
2/12/2023 Eph 4 "Some of My Parts Aren't Working"

2/12/2023 Eph 4 "Some of My Parts Aren't Working"

44:40
Play Video
2/5/23 Ehpesians 3

2/5/23 Ehpesians 3

28:10
Play Video
IMG_3240_edited.jpg

Watch a Sermon

bottom of page